Tolkis FBK - Station 18

Öva med brandsläckare och titta på brandbilen vid Påvalsbackens lekpark 14.5.2024 ca 18-19.30

Tolkis FBK ordnar övning i första hands släckning alltså hur man använder en brandsläckare vid Västra Haikos lekpark alltså lekparken på Påvalsbackagatan. En utförd första släckning med en brandsläckare kan vara avgörande om en brand bryter ut. Det är viktigt att öva regelbundet på att släcka. Därför hoppas vi att så många som möjligt tar tillfället i akt och fräschar upp sina kunskaper! Tolkis FBK kommer under året att ordna liknande tillställning på olika håll i Tolkis och närområdet.

Det är även möjligt att bekanta sig med brandbilen. Tillställningen är gratis och det finns ingen åldersgräns

.

På sidan finns basfakta om föreningen och kontaktuppgifter.  

Tolkis FBK är en idéell förening vars syfte är att befrämja och utveckla släcknings- och räddningsverksamheten samt att ge organiserad släcknings- och räddningshjälp vid normal- och undantagsförhållanden. Brandkåren har ett släcknings- och räddningsavtal med Räddningsverket i Östra Nyland där kåren har förbundigt sig att rycka ut med en släcknings- och räddningsstyrka på 1+5 man på 5 minuter och ytterligare 1+2 man på 10 minuter.