sv

Tolkis FBK - Station 18

På sidan finns basfakta om föreningen och kontaktuppgifter.  

Tolkis FBK är en idéell förening vars syfte är att befrämja och utveckla släcknings- och räddningsverksamheten samt att ge organiserad släcknings- och räddningshjälp vid normal- och undantagsförhållanden. Brandkåren har ett släcknings- och räddningsavtal med Räddningsverket i Östra Nyland där kåren har förbundigt sig att rycka ut med en släcknings- och räddningsstyrka på 1+5 man på 5 minuter och ytterligare 1+2 man på 10 minuter.