Övning varje vecka

Alarmavdelningen övar i regel varje tisdag kl. 17.30.

Bli medlem!

Är du intresserad av släcknings- och räddningsuppdrag? Tveka inte att ta kontakt! 

Kåren och räddningsverket ger dig all utbildning du behöver för att delta i olika slags släcknings- och räddningsuppdrag. Personer med olika slags bakgrund och kunnande. 

Du bör vara minst 16 år,  vid normal hälsa och kunna röra på dig normalt. För att delta i alarmuppdrag bör du vara minst 18 år och kunna finska. 

Kåren har ingen medlemsavgift och du förses med all nödvändig utrustning. 

Beredskap

Brandkåren har ett släcknings- och räddningsavtal med Räddningsverket i Östra Nyland där kåren har förbundit sig att rycka ut med en släcknings- och räddningsstyrka på 1+5 man på 5 minuter och ytterligare 1+2 man på 10 minuter. Tolkis FBK deltar i många olika typer av uppdrag: byggnadsbränder, mark- och skogsbränder, trafikolyckor, skadebekämpning, djurräddning, yträddning, oljebekämpning m.m.. 

Rökdykande brandkår

Tolkis FBK är en sk. rödykande brandkår med 8 godkända rökdykare. Rökdykning är en av de mest krävande uppgifterna inom räddningsväsendet. För att vara godkänd rökdykare bör man avlägga sk. rökdykarkurs, klara konditionstest årligen, det sk. uleåborgstestet årligen samt ett en sk. varm övning.