Aktuellt

Skriv din text här ...

Vårmöte

Föreningens vårmöte 17.3.2024 kl. 15 på brandstationen i Tolkis. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Öppna dörrars dag 

Den 7.9.2024 ordnas öppna dörrars dag på brandstationen i Tolkis. Alla är varmt välkomna!